בית פוליטיקה מסר לעם ישראל-דניאל שלמה בוריסוב (פעיל חברתי ומגן זכויות הציבור בישראל)
ישראל שלנו - התקשורת החברתית הראשונה מסוגה בישראל
ישראל שלנו התקשורת החברתית הראשונה מסוגה בישראל הציבור כותב, קורא ויודע את האמת.